Kategórie

Cestujúci vo vlaku boli požiadaní o poskytnutie 24 informácií o nárokoch na vrátenie peňazí

V rámci oneskoreného splácania firmy sľubujú vyplatenie takmer automatických náhrad za meškanie a zrušenie - realita však môže byť ďaleko od prípadu