Kategórie

Samostatne zárobkovo činná osoba grantu sa všetky podrobnosti posúvajú až do júla - čo vieme o SEISS 5

Tí, ktorí pracujú pre seba, očakávali, že dostanú pokyny, ako bude posledný grant schémy podpory príjmu samostatne zárobkovo činných osôb (SEISS) fungovať od konca júna.