Kategórie

Bolo vydané naliehavé stiahnutie krmiva pre psy Pedigree a Chappie kvôli zdravotným rizikám domácich zvierat

Konzumácia postihnutého jedla môže viesť k sérii problémov od hnačky až po vracanie a dokonca k poruche funkcie obličiek