Kategórie

Energetickí zákazníci s predplácaním rúk až 140 libier späť každý po ich prebití

Asi 40 000 zákazníkom spoločnosti Utilita boli odovzdané platby dobrej vôle v rozmedzí od 10 do 140 GBP potom, čo im firma preplatila energiu.