Kategórie

Nie, meno Gary nevymiera ... ale je na tom niečo pravdy

Daily Mash nie je skutočným spravodajským serverom, ale dokonca aj BBC prepadlo článku, v ktorom sa uvádza, že aktivisti chodili do nemocníc protestovať